Faciliteren vergaderingen

Ter ondersteuning van het bestuur verzorgen we alle werkzaamheden rond (bestuurs-)vergaderingen. Van rondsturen van convocaties en regelen van een vergaderlocatie tot notuleren en het opstellen en bewaken van de actielijst.