Strategische positionering

Het effectief behartigen van gezamenlijke belangen vraagt om een gedegen voorbereiding waarbij de argumenten, belanghebbenden, sleutelfiguren en scenario’s in kaart worden gebracht. Lejeune ondersteunt uw organisatie daarbij.

Voor klanten als:

Association blog

Staat de 4e Industriële Revolutie na de verkiezingen op de agenda van regelgevers?

31 mrt 2017 - De recente parlementaire verkiezingen in Nederland trokken internationaal de aandacht. Zou Europa, na de verrassingen in 2016, door een nieuwe golf van populisme worden overspoeld? Zou ons land de...

Beleid en strategie | Oprichten vereniging | Organisatiestructuur en veranderingen | Strategische positionering

Accijns en 'De Lobby'

17 sep 2013 - Het was op de ochtend van Prinsjesdag ruim op het nieuws: de aangekondigde accijnsverhoging op alcohol gaat maar voor een deel door en die op tabak gaat helemaal niet door. “Dat komt door de...

Communicatieplannen | Media relaties | Strategische positionering

Lost in Transition? Nieuwe positionering van brancheorganisaties in de Nederlandse polder

23 aug 2013 - Wij leven in een tijd van verandering. Opeenvolgende crises tonen aan dat het huidige systeem niet langer voldoet. We hebben als maatschappij behoefte aan verandering. Maar wat precies verstaan we...

Beleid en strategie | Collectieve overeenkomsten | Governance | Strategische positionering