Governance

Lejeune helpt uw vereniging en aangesloten bedrijven bij het opstellen en naleven van de elementaire basisregels, procedures en gedragscodes voor goed bestuur.

Association blog

Lost in Transition? Nieuwe positionering van brancheorganisaties in de Nederlandse polder

23 aug 2013 - Wij leven in een tijd van verandering. Opeenvolgende crises tonen aan dat het huidige systeem niet langer voldoet. We hebben als maatschappij behoefte aan verandering. Maar wat precies verstaan we...

Beleid en strategie | Collectieve overeenkomsten | Governance | Strategische positionering