Governance

Lejeune helpt uw vereniging en aangesloten bedrijven bij het opstellen en naleven van de elementaire basisregels, procedures en gedragscodes voor goed bestuur.

Association blog

[Artikel VM] De drie Archetypen binnen het bestuur

25 sep 2018 - Onlangs vond er een inspiratiesessie plaats bij Lejeune op kantoor. Tijdens deze drukbezochte sessie, georganiseerd door het Bestuurscentrum,¬†lieten Paul de Ruijter en Jules Lejeune betuurders¬†...

Governance | Organisatiestructuur en veranderingen

Lost in Transition? Nieuwe positionering van brancheorganisaties in de Nederlandse polder

23 aug 2013 - Wij leven in een tijd van verandering. Opeenvolgende crises tonen aan dat het huidige systeem niet langer voldoet. We hebben als maatschappij behoefte aan verandering. Maar wat precies verstaan we...

Beleid en strategie | Collectieve overeenkomsten | Governance | Strategische positionering