Interim management

Bij lastig vervulbare (bestuurs-) functies kan Lejeune op interim-basis hierin voorzien. Zo komt de continuïteit niet in gevaar.