Sponsorwerving

Vaak is het mogelijk de totale kosten van een evenement voor uw organisatie te beperken door een sponsormogelijkheid te bieden. We stellen graag een aantrekkelijk sponsorpakket samen waarmee sponsors kunnen aanhaken op uw bijeenkomst.