Consortia

De vereniging speelt een toenemende rol als organisatievorm voor (tijdelijke) samenwerkingsverbanden gericht op een specifiek doel.  Lejeune helpt dit goed te organiseren.

Voor klanten als: