Kennis- en ontwikkelingsprogramma's

In de moderne kenniseconomie wordt de concurrentiekracht van branches mede bepaald door het vermogen van organisaties hun leden voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Lejeune draagt graag haar steentje bij om dergelijke programma’s op te zetten.