Ondersteuning van training en competentieprogramma's

De borging van de gezamenlijke kwaliteit vraagt om faciliterende training en begeleiding van leden over de onderliggende bedrijfsvoering. Lejeune vormt de schakel tussen uw achterban en haar partners.