Lejeune viert 50-jarig jubileum met introductie van ‘Mans Lejeune Award’

Mans Lejeune Award Jules met WIjnand
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbinding staat centraal bij Lejeune Association Management

Lejeune Association Management bestaat dit jaar 50 jaar. Het bedrijf besteedde aan dit heuglijk feit uitgebreid aandacht tijdens een bijeenkomst voor meer dan 120 genodigden in het Kyocera ADO stadion te Den Haag. Na een informatieve toespraak door directeur Jules Lejeune, waarin hij terugblikte op de ontstaansgeschiedenis, volgden een spetterend lagerhuisdebat, de uitreiking van de in het leven geroepen ‘Mans Lejeune Award (MLA) 2014 en een afsluitende receptie. Lejeune Association Management is geen bedrijf dat lang terugblikt, integendeel de toekomst van de vereniging staat centraal. 

Geschiedenis
Mans Lejeune, de vader van Jules heeft de onderneming in 1964 opgericht met de ambitie om verenigingen door advisering en ondersteuning zo succesvol mogelijk te maken. Hij werd hiermee beschouwd als een van de grondleggers van modern verenigingsmanagement in Europa.
Mans Lejeune studeerde economie in  Tilburg. Na zijn afstuderen trad hij rond 1960 als privésecretaris in dienst bij prof. Blaisse, tevens KVP politicus en in die hoedanigheid vicevoorzitter van het net opgerichte Europees Parlement en voorzitter van de parlementaire commissie voor de interne markt. In die rol werd Blaisse bestookt door lobbyisten. “Ze moeten zich eerst maar eens gaan organiseren, voordat zij mij hiervoor benaderen”, had hij tegen zijn jonge assistent gezegd. Dat bracht de ondernemende Mans op een idee. In 1964 stichtte hij Bureau Lejeune als eenmansbedrijf dat werd ingehuurd door verenigingen. In 1990 werd deze naam veranderd in Lejeune Secretariaten en in 2000 kreeg het bedrijf de huidige naam Lejeune Association Management. Mans ging in 2002 met pensioen. Hij overleed in 2011. “De rode draad was vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag: verbinden. Te pas en te onpas. Dat doen wij niet enkel professioneel maar ook emotioneel. Het koppelen van vrijwilligers aan een gezamenlijk doel. Het verbinden van verleden, heden en toekomst. Het bieden van een intermediair tussen de verenigingen en hun omgeving door gebruikmaking van synergie en netwerken.”, licht Jules Lejeune toe. Lejeune is ISO 9001 gecertificeerd door Certiked, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

Debat
Voorafgaand aan de prijsuitreiking van de Mans Lejeune Award was er aan de hand van vier stellingen een sprankelend lagerhuis debat in de Business Club van het ADO stadion. Hans van Grieken, Vice President Business Innovation Capgemini/ Executive Lecturer Nyenrode International Business School leidde met verve het debat aan de hand van ‘best practices’ voor excellente verenigingsteams. Een panel, bestaande uit vertegenwoordigers van de genomineerde verenigingen zorgde voor de nodige reflecties. Van Grieken ging in op de vier hoofdthema’s: Visie en toekomstbestendigheid, Strategische communicatie, Bestuur en organisatie en Vernieuwing en verjonging en belichtte voorbeelden van succesvolle samenwerkingen op verenigingsniveau. Er werd – zoals het een lagerhuis debat betaamt – door de aanwezigen enthousiast en met de nodige humor van plaats en van gedachten gewisseld over de contouren van de succesvolle onderneming in de 21e eeuw. Een van de conclusies was dat Nederland vooral wordt gedragen door verenigingen en de kracht en inzet van de vrijwilligers.

De 4 stellingen voor het verenigingsdebat.

Kick off Award
Doel van het opzetten van de Mans Lejeune Award is het bekronen van succesvolle teams van bestuurders en professionals in verenigingen en daarmee het vaststellen en aanscherpen van de ‘criteria of excellence’ voor het functioneren van ‘de vereniging’. Op 15 mei 2014 had in Panteia, Zoetermeer de kick-off plaats van de Mans Lejeune Award 2014. Tijdens deze bijeenkomst werden in samenspraak (‘co-creatie’) met deelnemers uit het werkveld (bestuurders, verenigingsprofessionals en adviseurs) de criteria vastgesteld op de volgende vier hoofdthema’s: ‘Visie en toekomstbestendigheid’; ‘Strategische communicatie’; ‘Bestuur en organisatie’, en ‘Vernieuwing en verjonging’.

Filmimpressie Kick Off bijeenkomst

Uiteindelijk werden 10 organisaties genomineerd, 9 uit Nederland en 1 uit België. Zij vertegenwoordigen een breed scala aan branches, kanalen en maatschappelijke sectoren: arbeidsbemiddeling, bouw, e-commerce, de financiële sector, handel, media, onderwijs, recreatie, recycling en de sport. De genomineerde organisaties waren: De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI); Schietsportvereniging ‘De Grensstreek’; Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU); Naturisten Federatie Nederland (NFN); Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO); Nederlandse Vereniging van Banken (NVB); Koninklijke OnderhoudNL; Platform Promotional Products (PPP); Thuiswinkel.org; en UBA en Unie van Belgische Adverteerders (UBA).

Filmimpressie Jury-bijeenkomst


Profiel genomineerden

Uitreiking
Wijnand Jongen, Managing director, samen met Menno van der Put van Thuiswinkel.org namen de prestigieuze Lejeune Award, een beeld gemaakt door beeldend kunstenaar Jos Gielen, uit handen van juryvoorzitter Paul de Ruijter in ontvangst. “Thuiswinkel.org is in de geest van de naamgever opgezet. De organisatie werkt met een open mind samen met andere partijen en is een voorbeeld voor de branche. Daarbij is Thuiswinkel.org uniek in Europa, misschien wel in de wereld en vertegenwoordigt niet een bepaalde producten- of dienstensector, maar het kanaal e-commerce”, aldus het oordeel van de jury. “Thuiswinkel.org heeft zich”, aldus het juryrapport*, “onderscheiden door sector-overschrijdend denken ten aanzien van de rol van verenigingen als ‘horizontale’, themagerichte netwerken van branches in plaats van enkelvoudige, ‘verticale’ brancheorganisaties. Met een ‘entrepreneurial spirit’ en innovatieve geest heeft de organisatie de uitdaging opgepakt om stakeholders uit totaal verschillende invalshoeken te verbinden en hier ook op Europese schaal het voortouw in te nemen.”

De organisatie is een belangenvereniging voor webwinkels in Nederland. Naast het behartigen van de belangen van haar leden, is het haar missie om het imago van alsmede het vertrouwen in kopen op afstand te vergroten. Daarvoor is in het jaar 2000 onder meer het Thuiswinkel Waarborg opgericht, voortgekomen uit de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersvereniging. Als belangenvereniging komt deze organisatie daarbij op voor de belangen van web-winkeliers op nationaal en internationaal niveau. De organisatie helpt haar leden op weg door middel van onder andere juridisch advies, kennisuitwisseling en handige tools voor de bedrijfsvoering. Via een aparte stichting organiseert de vereniging ook de Thuiswinkel Awards. Van circa 35 leden bij de oprichting is Thuiswinkel.org gegroeid naar meer dan 2200 leden in 2014. Ed Nijpels is voorzitter en Wijnand Jongen is directeur van Thuiswinkel.org. Het gezamenlijk belang van haar leden is gelegen in de sector-overstijgende bijdrage aan de BV Nederland op het gebied van onder andere online betalingen, fraude, veiligheid, e-ID, privacy en logistiek.

Over Thuiswinkel.org
 In 2012 maakte Thuiswinkel.org een begin met het project ‘Shopping 2020’, een onderzoeksprogramma met als doel de collectieve denkkracht te mobiliseren over de vraag hoe consumenten shoppen in 2020. In het eerste jaar werd hieraan meegedaan door meer dan 400 experts in 19 expertgroepen, maar ook door alle grote onderzoeksbureaus en 24 collega-brancheverenigingen. Inmiddels doen er meer dan 650 vrijwilligers in 30 expertgroepen mee aan dit doorlopende project. Shopping 2020 heeft onder andere  geresulteerd in een eigen wikipedia-achtige omgeving met eigen website www.shopping2020.nl. Als vervolg op Shopping 2020 ontwikkelde de vereniging haar interne project ‘Fit-for-the-future’, waarin de strategie voor de vereniging is vastgelegd middels een zogeheten OGSM-matrix. Deze strategie is vertaald in een nieuwe merk- en communicatiestrategie. Als digital commerce-vereniging maakt Thuiswinkel.org daarbij gebruik van alle mediakanalen.Thuiswinkel.org is als grootste e-commerce branchevereniging in Europa ook de drijvende kracht achter (de oprichting van) de Europese koepelorganisatie Ecommerce Europe, waar inmiddels 16 landen bij zijn aangesloten.

Receptie
Na de uitreiking van de Award en de daarbij behorende bloemenhulde, werd het jubilerende bedrijf door de zaal toegezongen. De middag werd afgesloten met een receptie waar onder het genot van een hapje en een drankje werd nagepraat over de leerzame en gezellige bijeenkomst.

Award
Jos Gielen is beeldend kunstenaar. Geboeid door de mens creëert hij bijzondere werken waarin dit thema duidelijk naar voren komt. Zijn uitgangspunt is dat de ene mens niet zonder de andere mens kan. ‘Samen sterk’ is zodoende een terugkerend onderwerp in zijn werk. Zijn werk kan omschreven worden als abstract en modern. Zijn onderwerpen worden gekenmerkt door het uitbeelden van gestileerde mensengroepen die in een bijna architectonisch verband worden samengebracht. De Mans Lejeune Award bestaat uit een cirkel (de oervorm), die de organisatie symboliseert. Tussen de kleine en grote figuren op de voorgrond rijzen twee personen, de bestuurder/vrijwilliger en de professional op. Zij staan schouder aan schouder maar op twee poten, hetgeen versterkt dat de één niet zonder de ander kan. Beide lijken de twee helften naar elkaar toe te trekken en de cirkel tot één geheel te maken. Ze vullen elkaar aan, aldus de kunstenaar in een toelichting.


Video-impressie uitreiking, debat en interviews

Fotoselectie van de Awarduitreiking en verenigingsdebat