Nieuw EU-initiatief om de efficiëntie van Europese industriële parken te vergroten

Locimap logo
18-02-2013 

LOCIMAP (the Low Carbon Industrial Manufacturing Parks Project) is een EU KP7-gesubsidieerd project gericht op het vergroten van de efficiëntie van Europese industriële parken door het beter integreren van aanwezige diensten. Hiertoe werkt een 14-tal partijen samen om aanbevelingen te doen voor industrie en beleidsmakers.

Als managementpartner van ECSPP, één van de leden van het Locimap consortium, is Lejeune binnen dit project verantwoordelijk voor:

  • het opbouwen van een relatienetwerk met media en andere relevante partijen;
  • het opzetten en inrichten van de projectwebsite;
  • het opstellen en uitvoeren van een gedetailleerd communicatieplan om de projectresultaten aan industrie, media en burgers bekend te maken.

Klik hier voor het volledige persbericht over Locimap op het Engelstalige deel van onze website.