‘Afvaldump in Textielbak neemt toe’, VHT schrijft brandbrief.

bazar-2835796_640 recycling textiel VHT Lejeune
15-07-2019 

Voorpagina van Trouw: ‘Afvaldump in Textielbak neemt toe’.

Lejeune belangenbehartiging textiel recycling

 

In het interview met o.a. Roderick Ferrari, secretaris van de VHT (Vereniging Herwinning Textiel) en adviseur verenigingsmanagement bij Lejeune, wordt aandacht gevraagd voor de afvaldumpproblematiek in de textielbakken.

Afvalbeleid van Gemeenten

Het probleem ligt voor een deel bij het afvalbeleid van gemeenten. Die vragen burgers om afval gescheiden in te leveren en werken steeds vaker met toegangspasjes voor buurtcontainers. Ook laten gemeenten burgers betalen voor het inleveren van restafval. Gescheiden afvalstromen nemen hierdoor toe, bleek vorige maand uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Dat klinkt mooi, er is minder restafval”, zegt een woordvoerder van Reshare, de kledinginzamelaar van het Leger des Heils, “maar ondertussen komt in onze openbare kledingbakken meer zooi terecht.” Schrijft Trouw online. Hierdoor is verkoop van 2e handkledings of recycling niet meer mogelijk.

Lejeune recycling VHT

Brandbrief

Brancheorganisatie VHT heeft vanmorgen een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu, D66) en aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De textielinzamelaars, die overigens werken zonder winstoogmerk, vragen met de brandbrief om hulp. Een betere voorlichting van burgers is noodzakelijk. Verder zou de Staatsecretaris bij gemeenten moeten aandringen op een ander afvalbeleid.

In de pers:

Voorpagina Trouw: https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321
Trouw onlinehttps://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-kledingbakken-van-goede-doelen-zitten-vol-met-huisvuil~be8ddd47/
ADhttps://www.ad.nl/binnenland/kledingbakken-goede-doelen-zitten-vol-met-pizzadozen-luiers-en-ander-afval~adc1ccbd/
NOShttps://nos.nl/artikel/2293532-kledinginzameling-in-de-knel-door-dumpen-chemisch-en-huishoudelijk-afval.html
RTL Nieuws https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4780611/kledingcontainer-afval-goede-doelen-leger-heils-sympany

Verder is het onderwerp vandaag te volgen op
NOS Journaal om 20.00 uur, RTL Nieuws om 18.00 en om 19.30 uur.

Rol van Lejeune Association management

Roderick Ferrari, adviseur verenigingsmanagement bij Lejeune en onder meer secretaris van VHT heeft een adviserende, initiërende en faciliterende rol voor VHT en haar leden. Hij ondersteunt de belangenbehartiging van de textielrecycling-branche richting overheid. Het ontwikkelen van strategische projecten, marketing/communicatie activiteiten, ledenprogramma’s, en zoals in dit geval de belangenbehartiging zijn kerncompetenties van Lejeune. Zowel in adviserende, leidende als uitvoerende rol.

associationmanagement branchepartners lejeueneassociationmanagement