Bestuurders te gast bij Lejeune

LeJeune_Logo_2012_mid-res_PayOff96
16-02-2018 

Op 15 februari was Lejeune voor de eerste maal gastheer van het Bestuurderscentrum.nl. In aanwezigheid van zo’n twintigtal bestuurders en professionals uit het verenigingswezen gingen Carolien Brederije en Daphne Jerphanion van het nabij gevestigde Valegis Advocaten in op de vele aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels afgekort als GDPR). Hoewel de AVG een Europese bestendiging is van bestaande regelgeving, geldt de datum van inwerkingtreding 25 mei a.s. als belangrijk ijkpunt voor veel organisaties om hun compliance op orde te hebben.

Het was alweer de 8e bijeenkomst van het Bestuurderscentrum over dit onderwerp waarvan meer dan helft onder leiding van Valegis. Als knooppunt van (rechts)personen hebben verenigingen veel te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Tijdens de sessie werden deelnemers niet alleen getraind in de belangrijkste do’s and dont’s, ook was er veel uitwisseling van kennis en ervaring en was er ruimte voor het legaal uitwisselen van persoonsgegevens tijdens de netwerkborrel.

De bijeenkomst zal op 28 maart a.s. worden herhaald. Later dit jaar, op dinsdag 24 april en donderdag 11 oktober, zal Lejeune opnieuw gastheer zijn van de leden van het Bestuurderscentrum. Thema’s dan zullen zijn ”De rolwisseling bestuurder-ondernemer-manager: ‘driekoppig monster of perfect match?’ (april) en “Internationalisering: (be-)sturen tussen Brussel en Brexit” (oktober).

Voor meer informatie zie ook www.bestuurderscentrum.nl.