Bestuurderscentrum organiseert inspiratiesessie over 3 archetypen in besturen

inspiratie sessie Lejeune Den Haag small
16-10-2018 

Op 13 november 2018 organiseert het Bestuurderscentrum een vervolgsessie op bijeenkomst: ‘De ondernemer/manager/bestuurder: driekoppig monster of perfect match?’ Deze drukbezochte en inspirerende bijeenkomst op 24 april 2018 vond plaats op het kantoor van Lejeune in Den Haag. Jules Lejeune en Paul de Ruijter lieten de aanwezige bestuurders uit verenigingsland kennis maken met drie archetypen. Drie verschillende rollen die een bestuurslid kan innemen binnen een bestuur; de ondernemer, de manager en de bestuurder.

Hierover verscheen in samenwerking met Bianca Rootsaert een artikel in VM. Het artikel is in pdf-formaat op de Lejeune website te downloaden.

“Hoe 3 archetypen bestuurders elkaar versterken!”

De vervolgsessie die plaats vindt op 13 november heeft als titel: “Van bestuur naar TEAM – Hoe 3 archetypen bestuurders elkaar versterken”. De inzichten van de sessie van april zijn verwerkt in deze nieuwe, wederom inspirerende sessie waarbij nog dieper op de materie ingegaan kan worden.

Sterk TEAM

Er zal ingegaan worden op het samen bouwen aan collectief leiderschap dat het individuele belang overstijgt en een waardevolle bijdrage levert aan betere branche of zelfs betere samenleving. Hoe maken we van de diversiteit aan persoonlijkheden in een informele netwerkomgeving een sterk TEAM?

Aanmelden via de website van het bestuurderscentrum

De bijeenkomst is toegankelijk voor leden van het Bestuurderscentrum.nl netwerk. Aanmelden kan via de website van het bestuurderscentrum. Leden zijn ook van harte welkom als zij de bijeenkomst in april niet hebben bijgewoond. Het aantal plaatsen is echter beperkt.

Foto: drukbezochte en inspirerende bijeenkomst op 24 april 2018 bij Lejeune in Den Haag.

Graag tot 13 november!