Blog: TROONS-OPGOLVING

Jules  Mans
31-01-2013 

Vandaag is het de 75e verjaardag van Koningin Beatrix. Een Kroonjaar voor een Koninklijke Hoogheid en dan ook nog eens in het jaar dat zij afstand doet van haar Troon. Op 30 april is de troonsopvolging met zoon Willem-Alexander als aanvoerder van een nieuwe generatie in de wereld der monarchen.

In haar abdicatietoespraak van afgelopen maandag benadrukte de Majesteit het volste vertrouwen te hebben in de capaciteiten van haar zoon, die de afgelopen jaren uitvoerig is voorbereid op de taak die hem wacht. Beatrix voerde zo de regie over het tijdstip van haar eigen afscheid, op een symbolische leeftijd en een historisch moment (200 jaar) in de geschiedenis van de monarchie. Als Staatshoofd zette zij daarbij de t(r)oon in de maatschappelijke discussie over langer werken.

Familiebedrijven

In veel familiebedrijven gaat het eigenlijk net zo. Tussen het vlagvertoon denk ik terug aan de opvolging binnen mijn eigen bedrijf. Het is alweer meer dan 11 jaar geleden dat wij de 70e verjaardag van mijn vader aangrepen voor een symposium ter ere van zijn afscheid als oprichter en directeur-eigenaar van het bedrijf dat zijn naam draagt. Bij die gelegenheid, in het Haagse Promenade Hotel, droeg hij officieel het stokje aan mij over. Volgend jaar wacht het volgende kroonjaar in de geschiedenis van ‘Lejeune’: het 50 jarig bestaan. Een jaar dat de oprichter helaas niet meer zal meemaken, nadat hij ons alweer bijna 2 jaar geleden totaal onverwachts was ontvallen.

Generatiewissel

Het is de fase in de naoorlogse geschiedenis dat een hele generatie Babyboomers (geboren van 1946 tot en met 1964) toe is aan haar troonsopvolging. De geboortegolf van toen is de troonsopgolving van nu. In de VS, waar zich een soortgelijk fenomeen voordoet, heeft men berekend dat tussen 2010 en 2030 iedere 8 seconden iemand de leeftijd van 65 jaar zal bereiken. Daarmee gaat een enorme hoeveelheid kennis en knowhow in de ‘ruststand’. Ook brancheverenigingen zullen de gevolgen ondervinden van de uitstroom van vrijwilligers in de seniorencategorie die zich gedurende vele jaren hebben ingezet voor het collectief.

Het is zaak, die kennis en knowhow zoveel mogelijk te borgen en verenigingen voor te bereiden op het omarmen van de nieuwe generatie. Een generatie die is opgegroeid met technologische vernieuwing en voor wie de kijk op de rol en het nut van verenigingen  sterk afwijkt van die van haar voorgangers.

Zoals Sarah Sladek van de XYZ University het in haar boek ‘The End of Membership as We Know It’ beschrijft: ‘lidmaatschap’ zal nooit meer hetzelfde zijn. Verenigingen hebben ook in de toekomst een belangrijke rol in het maatschappelijk proces, maar hun rol zal aangepast moeten worden aan de veranderende maatschappelijke en sociaaleconomische omstandigheden, demografische ontwikkelingen en de toegankelijkheid van informatietechnologie als vervanger van traditionele verenigingsfuncties.

Managen van verandering

Tegen deze achtergrond is ‘verenigingsmanagement’ meer dan het begeleiden van administratieve processen binnen non-profit organisaties. Het is een vorm van kennisintensieve dienstverlening met veel aspecten: belangenbehartiging, strategie, visie, communicatie, sociale media, collectieve samenwerking, evenementenorganisatie, projectmanagement, fundraising, financieel administratief beheer en nog veel meer. En dat alles gekoppeld aan de juiste sociale, communicatieve en interculturele vaardigheden. De moderne verenigingsprofessional moet van veel markten thuis zijn in een snel veranderende omgeving.

Verbinden met de toekomst

Als kennisintensieve dienstverlener willen we met Lejeune niet slechts meebewegen met, maar anticiperen op de uitdagingen die op verenigingen afkomen. Als ‘Verbinder’ van mensen binnen organisaties, van organisaties met andere organisaties en van bestaande kennis en ervaring met nieuwe mogelijkheden is het van groot belang de juiste verbanden aan te leggen en interne en externe processen, kennis en netwerken zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Opdat elk uur verenigingswerk, of het nu vrijwilligerswerk is of betaald, zo productief mogelijk wordt besteed, ten dienste van de vereniging, haar leden en hun gezamenlijke doelen.

Als onderdeel van deze visie zijn we daarom de uitdaging aangegaan om dit jaar op te gaan voor het ISO 9001 certificaat. We doen dat met behulp van het zogenaamde CERTIKED-model (Certificering Kennis Intensieve Dienstverlening). CERTIKED is onderdeel van Lloyd’s Register en heeft voor deze ISO norm de vertaalslag gemaakt naar de dienstverlenende sector.

2013 is een uitdagend jaar waarin wij bij Lejeune een ambitieus intern programma zullen afwerken om in ons Kroonjaar een succesvol verleden te verbinden met een veelbelovende toekomst!