Blog: Van VERMENIGDELEN en VERENIGDELEN

sharing 100
23-12-2015 

Het is wellicht wat vreemd om zo vlak voor Kerst het Bijbelverhaal over de vijf broden en twee vissen van stal te halen, maar dit verhaal illustreert mooi dat delen juist tot vermeerdering i.p.v. vermindering kan leiden.

‘Nee’, zei Jezus, ‘geeft gij hun te eten.’ Maar de discipelen hadden gewoon niets. Een collecte onder de mensen leverde ook al niets op. Wel bleek er een jongetje te zijn die wat eten wilde afstaan. Hij had vijf broden bij zich en twee vissen. Wat moest Jezus daarmee? Toch nam Jezus het aan. Hij ging er zelfs God voor danken. Daarna begon Hij het brood van het jongetje te breken. En toen voltrok zich het wonder. Het brood dat Hij brak, vermenigvuldigde zich. Het weinige werd veel. Iedereen kreeg genoeg. Er bleef zelfs brood over.’ (Marcus 6:30-44)

Vermenigdelen

Delen van een schaars goed kan dus heel goed tot vermeerdering in plaats van vermindering leiden. Ik noem dat ook wel ‘vermenigdelen’.

Lees hier het hele blog van Rogier Krabbendam, verenigingsmanager bij Lejeune Association Management