Column Hans Koning; ‘duurzaamheid in de recyclingketen’

Hans koning, verenigingsmanagement Lejeune
27-08-2018 

Column Hans Koning; ‘duurzaamheid in de recyclingketen’

Adviseur verenigingsmanagement Lejeune en directeur MRF, Hans Koning schrijft in zijn Column in de circulaire van MRF over duurzaamheid in de recyclingketen. Onder de foto kunt u de column ook lezen.

 

Wat is duurzaam?

Enkele weken terug stond een bericht in de krant over een miljoenendiefstal aan metalen. Dit keer geen koper, maar kobalt.

Kobalt, door haar zilverachtige gloed was kobalt vroeger de desillusie voor mijnwerkers op zoek naar zilver. Zij dachten te worden misleid door boosaardige kabouters, kobolden, vandaar de naam kobalt.

Nu is kobalt het nieuwe goud: essentieel voor lithium batterijen, onmisbaar voor de elektrische auto, onze mobiele telefoons, windmolens en zonnepanelen.

Kobalt en enkele zeldzame aardmetalen

Onze definitie van duurzaamheid lijkt tegenwoordig gebouwd op kobalt en enkele zeldzame aardmetalen. Dat deze metalen op een weinig milieu- en mensvriendelijke manier worden gedolven, daar hoor je zelden iets over. Ook niet over risico’s voor mens of milieu in de gebruiksfase.

Pas als deze materialen worden afgedankt en wij deze voor hergebruik willen klaarmaken, lijken overheden zich bewust te worden van mogelijke risico’s en wordt geopperd dat we deze stoffen eigenlijk niet meer terug willen in de kringloop.

Ogenschijnlijk zonder besef dat dit slechts leidt tot nog meer ontginning van primaire grondstoffen. Een integrale ketenvisie en -benadering ontbreekt.

Integrale visie ontbreekt

Die integrale visie ontbreekt ook in de reactie op de Transitieagenda’s van staatssecretaris Van Veldhoven van eind juni. In één adem stelt zij dat om de circulaire economie te kunnen realiseren belemmeringen voor recycling moeten worden weggenomen, maar tegelijkertijd de regels moeten worden aangescherpt om schadelijke stoffen uit de kringloop te weren.

Maar wat zijn de gevolgen van dit laatste in de praktijk?

Kobalt staat nu op de nominatie om als kankerverwekkend te worden bestempeld, al in minieme concentraties. Hierdoor zal ook bijna de helft van het ‘gewone staal’ als kankerverwekkend moeten worden aangemerkt, evenals al het roestvast staal. Als dit doorgaat, wordt recycling van deze metalen onbetaalbaar en in feite onmogelijk. Niemand zal dit duurzaam noemen, maar het is wel de consequentie van dit beleid.

Zolang geen integrale visie op duurzaamheid en circulariteit wordt ontwikkeld samen met de recyclingketen en producenten, raakt de ‘circulaire economie’ steeds verder uit het zicht…..

Hans Koning

Directeur MRFA

Adviseur verenigingsmanagement Lejeune