ECMA Association presenteert strategie 2018-2021

20180920 Riga. ECMA Congress. Photo / Ilmars Znotins
02-10-2018 

Meer dan 200 leiders van de industrie bezochten de prachtige Letse hoofdstad Riga voor het jaarlijkse ECMA-congres. Het congresthema van dit jaar was een uitstekende paraplu voor de actualiteit, zoals Brexit, Blockchain Technology en Cryptocurrencies. Ook kwamen belangrijke onderwerpen zoals Circulaire Economie, Digitale Transformatie, Leiderschap en de diversiteit in generaties aan bod. Allemaal onderwerpen die de vouwkartonindustrie beïnvloeden.

Hans van Schaik, Managing Director van de Europese Vereniging van vouwkarton producenten ECMA presenteerde tijdens het congres het Strategieplan voor de jaren 2018 – 2021. Centraal in deze strategie staat de betrokkenheid van alle leden en industriële partners.

Continue veranderde marktomstandigheden

De markt verandert continue, dit vraagt om voortdurende aanpassingen van het lidmaatschapspakket. Om hierop in te spelen wordt binnen ECMA een aantal nieuwe – aanvullende – werkgroepen opgezet. De leden-bedrijven gaan deelnemen aan deze werkgroepen, gebaseerd op de aanwezige behoefte.

Zo is er een grote behoefte aan managementinformatie. Om in deze behoefte te voorzien zal er gewerkt worden aan het vergroten en beschikbaar maken van management cijfers en kengetallen binnen de industrie.

Een Ledenforum wordt opgezet, dit forum zal zich gaan buigen over belangrijke HR-vraagstukken en Health & Safety. Vanuit de sector blijft het menselijke component binnen de bedrijven een belangrijk aandachtspunt.

60.000 werknemers in de sector als ambassadeur

ECMA bestaat inmiddels al 58 jaar, maar is gezonder en dynamischer dan ooit! Om de boodschap rondom het inzetten van vouwkarton als verpakkingsmateriaal nog effectiever uit te dragen is een plan ontwikkeld. Een plan om de in totaal circa 60.000 werknemers in de sector een rol te geven als ambassadeur voor vouwcartonnage.

Op de foto: Hans van Schaik Managing Director van ECMA en adviseur verenigingsmanagement bij Lejeune presenteert de strategie 2018-2021