ECMA transformeert naar open Europese sectororganisatie

ECMA
24-02-2014 

De European Carton Makers Association (ECMA), ondergebracht bij Lejeune Association Management in Den Haag, transformeerde de afgelopen paar jaar van een organisatie met het accent op nationale organisaties, naar een koepelorganisatie voor alle partijen in de sector. ‘De Vereniging stelt zich nadrukkelijk op als platform voor de verschillende spelers in vouwkarton en binnen de supply-chain”, vertelt directeur Hans van Schaik.

Het hoe en waarom leest u hier in het complete artikel in het blad Verpakkings Management.

Naar aanleiding van bovenstaand bericht verwijzen wij ook naar een eerder artikel van Jules Lejeune in VM over de positionering van Europese brancheorganisaties. Vraagstelling was destijds: Laat de theorie van Nederlandse bodem over het functioneren van brancheorganisaties zich een op een vertalen van het nationale naar het Europese niveau? Of vraagt de Europese brancheorganisatie om een extra dimensie om het succes in de praktijk te kunnen bepalen? In dit licht is de transformatie van ECMA, bijna 10 jaar later, een interessante case uit de praktijk.