FTA Europe opgericht!

FTA Europe’s Board signing the official documents
18-02-2015 

Op donderdag 5 februari 2014 heeft de officiële oprichtingsvergadering plaatsgevonden van ‘FTA Europe’ de Europese koepelvereniging voor de flexografische industrie. Een belangrijke mijlpaal voor de flexografische industrie en een belangrijke stap naar verdere Europese samenwerking en invloed in Brussel bij het Europese Parlement.

De oprichtingsvergadering vond plaats bij Intergraf, de Europese federatie voor print en digitale communicatie, waar tevens de statutaire zetel van FTA Europe zal worden gevestigd.
EFTA-Benelux is één van de vijf oprichters en lid van FTA Europe. Naast EFTA-Benelux behoren ATIF (Italië), EFIA (UK), ATF-Flexo (Frankrijk) en ATEF (Spanje) tot de oprichtende partijen. Naar verwachting zullen ook Zweden en Polen in de loop van dit jaar aansluiten. Ook met de overige nationale verenigingen in Europe wordt gesproken over eventuele aansluiting.
Lejeune Association Management ondersteunt FTA Europe bij de organisatie van bijeenkomsten, evenementen en communicatie.
FTA Europe-Representatives 5 founding fathers
Foto 1: FTA Europe’s Bestuur tekent de officiele documenten. Van links naar rechts Sante Conselvan (Voorzitter), Wim Buyle (Vice Voorzitter) en Debbie Waldron-Hoines (Penningmeester).

Foto 2: FTA Europe’s oprichters ATEF (E), ATF (F), ATIF (I), EFIA (UK) en EFTA Benelux bezegelen hun samenwerking.