Bestuurderscentrum opnieuw te gast bij Lejeune: over laveren tussen relatie en regels

Workshop Bestuurderscentrum bij Lejeune
25-04-2018 

Op 24 april was het Bestuurderscentrum voor de derde keer te gast bij Lejeune. Ditmaal was het thema ‘De ondernemer/manager/bestuurder: driekoppig monster of perfect match?’. Met als co-hosts Paul de Ruijter (De Ruijter Strategie) en Jules Lejeune namens de gastheer werd ingegaan op de 3 meest gangbare archetypen bestuurders in brancheverenigingen.

Aan de hand hiervan en het ‘leadership pipeline’ model van Steven Drotter e.a. werd gediscussieerd over onderwerpen die ook bestuurders bij andere verenigingstypen aangaan, zoals:

  • De ‘trilemma’s’ die spelen bij het vinden van de juiste balans tussen de drie ‘petten’;
  • De dynamische omstandigheden die van invloed zijn op de rolverdeling binnen besturen (rolvastheid versus rolwisseling);
  • De rol van het professionele secretariaat bij het verbinden van de drie rollen;
  • De hiërarchische, ‘verticale’ benadering van leiderschapsontwikkeling bij bedrijven versus de netwerkgerichte, ‘horizontale’ omstandigheden binnen vrijwilligersorganisaties;
  • Het verzoenen van informele relaties en formele regels binnen verenigingen (‘perfect matches’ versus het creëren van ‘monsters’);

Het streven is om op basis van de uitkomsten van de discussie te komen tot een lijst met tips en trucs om te komen tot een goed functionerende pijplijn van ‘collectief leiderschap’. Wordt vervolgd!