Kartoflex-leden ondertekenen MVO-zelfverklaringen

Kartoflex_koninklijk_logo
02-12-2015 

Op 18 november hebben 7 Kartoflex leden tijden de ALV in het Nationaal Militair Museum hun MVO-zelfverklaring ondertekend. In de zelfverklaring communiceren de bedrijven hun visie op duurzaamheid en benoemen ze acties inclusief doelen om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor het opstellen van de zelfverklaringen is gebruikt gemaakt van de internationale richtlijn voor MVO, ISO 26000.

De zelfverklaringen zijn tot stand gekomen in een collectief branche traject. Het traject is begeleid door adviseurs van Berenschot. Door deelname aan verschillende impactsessies en stakeholderdialogen met medewerkers, klanten en leveranciers delen de bedrijven kennis en ervaring op het gebied van MVO. Deze bijeenkomsten leiden onder andere tot selectie van de voor de bedrijven belangrijke MVO-onderwerpen, met bijbehorende verbeteracties en doelstellingen.

Wij feliciteren de bedrijven van harte en wensen hen veel succes en plezier bij de ingeslagen weg van verduurzaming!

De bedrijven die de zelfverklaring hebben ondertekend zijn:

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor de implementatie van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO). De richtlijn helpt met het herkennen van MVO binnen de invloedsfeer van de organisatie en stimuleert het identificeren en betrekken van stakeholders. Op deze manier kan een breed gedragen duurzaamheidsstatement, inclusief concreet actieplan worden opgesteld.

ISO 26000 benoemt zeven MVO kernthema’s waaraan organisaties aandacht kunnen besteden:

  • Bestuur van de organisatie
  • Mensenrechten
  • Arbeidspraktijk
  • Milieu
  • Eerlijk zakendoen
  • Consumentenaangelegenheden
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap