Kleine brancheorganisaties hebben weinig last van crisis

thermometer
04-03-2013 

Kleine branche- en beroepsorganisaties hebben nauwelijks last van de crisis. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot. Ledenaantallen zijn stabiel en 84% van de deelnemende organisaties heeft vertrouwen in de toekomst van de eigen organisatie.

In opdracht van een viertal verenigingsmanagementbureaus waaronder Lejeune Association Management deed Berenschot onderzoek naar ontwikkelingen en uitdagingen van zelfstandige branche- en beroepsorganisaties met een jaarlijkse begroting tot ongeveer 1 miljoen euro. Van de 145 daartoe aangeschreven voorzitters deden er 40 mee. Zij hebben gemiddeld 380 leden en vormen een goede en maatgevende afspiegeling van de totale populatie.

Tevredenheid over bureau

Verenigingen die hun secretariaat hebben uitbesteed groeien vaker en meer dan verenigingen met een eigen bureau. Dat komt deels door verschil in ambitie, maar kan ook komen doordat verenigingsmanagementbureaus zorgen voor kruisbestuiving van ideeën voor ledengroei. In vergelijking met organisaties met een eigen secretariaat kennen verenigingen die hun secretariaat hebben ondergebracht bij een verenigingsmanagementbureau een hogere mate van tevredenheid over de samenwerking met en prestaties van het bureau alsmede over de mate waarin het secretariaat ‘in control’ is over de koers van de organisatie.

Externe focus

De ambitie voor de komende jaren ligt met name bij activiteiten die naar buiten zijn gericht. Meer dan driekwart van deelnemende organisaties wil meer doen aan profilering van de sector of het beroep, informatievoorziening naar de buitenwereld en lobby. Public Relations (PR) en Public Affairs (PA) worden, na ledenwerving en -behoud, dan ook als grootste uitdagingen gezien voor de komende jaren.

Tim van der Rijken, managing consultant bij Berenschot: “Voor deze externe focus worden verschillende redenen genoemd. Of het nu gaat om de gewijzigde stelselfinanciering in de zorg of nieuwe regels rondom duurzaamheid in de maakindustrie: bedrijven willen niet lijdzaam toekijken hoe hun speelveld verandert. Via de brancheorganisatie willen zij daar invloed op uitoefenen, in crisistijd nog meer dan anders.”

Klik hier voor het volledige persbericht