Lancering nieuwe website FCB luidt nieuwe fase van het FCB in

FCB_logo_opwit
07-03-2013 

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (FCB) lanceert per 7 maart 2013 haar nieuwe website www.fcb-verpakkingen.nl.

Door middel van deze website wil het FCB actief communiceren met de aangesloten bedrijven, werknemers en andere doelgroepen.

Wat doet het Fonds Collectieve Belangen voor de bedrijfstak?
Het FCB initieert, stimuleert en bevordert (vernieuwende) activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en HRM-beleid. Daarnaast voert het fonds activiteiten uit die voortvloeien uit afspraken die sociale partners in de sector zijn overeengekomen in de CAO.

Programmalijnen Fonds Collectieve Belangen
Om haar doelstellingen te realiseren heeft het FCB drie programmalijnen opgezet, die gericht zijn op inzetbaarheid, arbeidsmarkt en innovatie. Het vergroten van de inzetbaarheid van werknemers, het bieden van meer inzicht in de ontwikkelingen binnen de bedrijfstak en het stimuleren van innovatieve manieren van werken, zijn thema’s waar het FCB zich actief voor inzet.

Meer informatie over deze programmalijnen kunt u lezen op de FCB website.

Het Fonds Collectieve Belangen helpt bij persoonlijke ontwikkeling
Het Fonds Collectieve Belangen helpt bij het opzetten van scholing binnen bedrijven en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Blijvend leren is noodzakelijk voor duurzame inzetbaarheid. Binnen het FCB wordt door sociale partners actief werk gemaakt van blijvend leren. Doel is te zorgen voor een hogere arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid.

Aandacht voor opleiden en de ontwikkeling van werknemers is in ieders belang. Werknemers worden door de mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling gezonder en gelukkiger en blijven langer inzetbaar. Ook biedt scholing hen betere kansen op de arbeidsmarkt. Goed opgeleide werknemers werken daarnaast efficiënter en effectiever, en leveren een hogere toegevoegde waarde aan het bedrijf.

Het FCB stimuleert opleiding en ontwikkeling door middel van:

  • De Stimuleringsregeling Bedrijfsopleidingsprojecten
  • De inzet van Scholingsadviseurs
  • Het ondersteunen van EVC-trajecten