Lansink geëerd met Ladder

DSCN0502
16-10-2012 

Op een tijdens de Recyclingbeurs georganiseerd Symposium is op 19 september officieel afscheid genomen van voormalig voorzitter van de Federatie Herwinning Grondstoffen, Ad Lansink.

Het programma was een eerbetoon aan de oud CDA politicus. De standaard op het gebied van afvalbeheer is gebaseerd op de naar hem vernoemde voorkeursvolgorde voor de behandeling van afvalstoffen. Sprekers als oud VROM-minister Ed Nijpels, Hannet de Vries van de VAR en Frank Dietz van het Planbureau Leefomgeving lieten zien dat de Ladder van Lansink nog altijd actueel is.

Recycling is bij uitstek het boegbeeld van de Ladder van Lansink, en vormt het hart om de uitdaging van de naderende grondstoffenschaarste tegemoet te treden.

Tenslotte ontving Lansink een voorzittershamer en een waardecheque uit handen van de nieuwe voorzitter, Ton Holtkamp, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de FHG. Holtkamp benoemde Lansink daarbij ook nog tot erelid van de vereniging.