Lejeune Association Management behaalt ISO 9001:2015 certificaat

certiked_logo_iso_9001_2015 (002)
30-08-2018 

PERSBERICHT

Lejeune Association Management behaalt ISO 9001:2015 certificaat

Den Haag, augustus 2018 – Afgelopen zomer behaalde Lejeune Association Management het ISO 9001:2015 certificaat. Het kwaliteitssysteem van Lejeune werd getoetst door Certiked, onderdeel van Lloyds Register Nederland B.V. Certiked toetst aan de hand van het ‘Certiked Model’, dé vertaling van de ISO 9001 norm naar kennisintensieve dienstverlenende ondernemingen. Met de toetsing heeft Lejeune de overstap van de oude ISO 9001: 2008 norm naar de nieuwe ISO 9001: 2015 norm positief afgerond. 

ISO-certificaat als graadmeter

Algemeen directeur Jules Lejeune toont zich verheugd met het nieuwe certificaat: “Ons op het Certiked Model gebaseerde kwaliteitssysteem geldt als belangrijk instrument om op een gestructureerde manier te werken aan continue verbetering van onze dienstverlening en processen.  Sinds 2013 hebben we met het ISO-certificaat als graadmeter belangrijke stappen gezet ten aanzien van klantontwikkeling, personele ontwikkeling, kennisontwikkeling, automatisering en huisvesting.”

Meer anticiperen op de ontwikkelingen om ons heen

“Lejeune staat als organisatie niet op zich. In de digitaal verbonden professionele omgeving van vandaag zijn we als dienstverlenend bedrijf (gericht op het verbinden van leden en organisaties), slechts een schakel in het netwerk van klanten, medewerkers en partners. Het nieuwe Certiked Model stelt ons in staat om met ons kwaliteitssysteem nog beter in te spelen op deze context, en als lerende organisatie nog meer anticiperen op de ontwikkelingen om ons heen.”

Over Certiked

Certiked certificeert, toetst en traint kennisintensieve organisaties, op het gebied van managementsystemen en deelaspecten daarvan, waaronder kwaliteitsmanagement. Certiked is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor de norm ISO 17021:2015, voor engineering services, andere zakelijke dienstverlening, onderwijs en de gezondheidszorg. Voor meer informatie zie www.Certiked.nl.

 

Lejeune Association management is in haar vakgebied met dit ISO Certificaat onderscheidend. Klik hier voor het volledige register.