Lejeune en VWS Advocaten werken samen

Versteeg-Wigman-Sprey-Advocaten
23-09-2014 

Naast kerntaken als belangenbehartiging, gezamenlijke ontwikkeling, kennisdeling en ledenservice bieden branche- en beroepsorganisaties ook een toegangskanaal tot aanbieders van relevante zakelijke diensten. In dit kader heeft Lejeune met het advocatenkantoor Versteeg Wigman Sprey (http://www.vwsadvocaten.nl/) afspraken gemaakt over het aanbieden van juridische producten ten behoeve van de leden van de bij haar gevestigde verenigingen.

De dienstverlening van VWS Advocaten richt zich vooral op het contractenrecht en bestrijkt het doorlichten van en adviseren bij zakelijke contracten, leverings- en inkoopvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten etc. Ik verwijs u graag naar het de factsheet, waarin de verschillende producten en de daarbij behorende prijzen zijn opgenomen.

VWS Advocaten zal vanaf nu via de Lejeune website ook regelmatig bijdragen leveren over relevante actuele juridische thema’s. De eerste bijdrage gaat over de laatste en aanstaande veranderingen in het arbeidsrecht.