VM-congres Winnen op Relevantie goed bezocht

P1010056
19-11-2012 

Op 15 november jl. vond het 8e Jaarcongres Verenigingsmanager plaats in het Corpus Congres Centre in Oegstgeest. Lejeune sponsorde dit congres dat als thema “Winnen op Relevantie” had. Het congres werd druk bezocht door 280 directeuren, voorzitters, secretarissen, (branche- en verenigings)managers van landelijke verenigingen en branche- en beroepsorganisaties.

Het congres zocht met sprekers en paneldiscussies antwoord op vragen waar branches en sectoren mee worstelen. Branches en sectoren zijn in transitie. Leden kampen met nieuwe onzekerheden en zoeken nieuwe verbindingen om hun strategie voor de toekomst uit te stippelen. Intuïtie, emotie en ondernemen domineren. Bestaande leden zoeken nog steun bij de vereniging. Maar geldt dat ook voor jonge ondernemers en beroepsgenoten? Vinden zij vanzelfsprekend de vereniging op hun pad en binnen hun netwerk? En hoe relevant is die voor hen?

Branche- en beroepsorganisaties moeten steeds meer doen met steeds minder geld. Contributies lopen terug door de crisis. Leden komen binnen maar gaan ook net zo gemakkelijk weer weg. De overheid trekt zich terug uit het maatschappelijk middenveld en sleept de extra armslag aan pbo’s, subsidies en regelingen mee.

Verenigingen moeten blijven zoeken naar focus in taken, processen, de band met leden en met andere stakeholders. Ze moeten zich aanpassen om de waarde van de organisatie voor de leden commercieel te realiseren en de organisatie een gezonde financiële basis te geven. De vraag hoe de vereniging unieke en relevante waarde levert is nog nooit zo belangrijk geweest.