Nieuwe vereniging ILP Vegetable kiest Lejeune Association Management als secretariaatspartner

ILP
09-01-2015 

Afgelopen november richtten 11 internationaal vooraanstaande ondernemingen in de groenteveredelingssector een nieuwe vereniging op, met als doel de toegang tot en het gebruik van planteigenschappen van groentegewassen, beschermd door een octrooi, te verbeteren. De organisatie, genaamd International Licensing Platform Vegetable (kortweg ILP Vegetable) heeft met ingang van 2015 haar secretariaat ondergebracht bij Lejeune Association Management.

Als lid van de nieuwe vereniging zullen beursgenoteerde bedrijven en familieondernemingen uit Zwitserland, Duitsland, Japan, Frankrijk en Nederland samenwerken met als doel groenteveredelaars wereldwijd te voorzien van snelle, efficiënte en gegarandeerde toegang tot cruciale planteigenschappen die vallen onder de octrooiclaims van leden van de vereniging. De verwachting is dat spoedig meer leden zich bij deze vereniging zullen aansluiten.

Managing Director van de nieuwe organisatie is Ir. Chris van Winden, een erkende autoriteit op het gebied van plantenveredeling die onder meer zijn sporen verdiende op het toenmalige ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en bij brancheorganisatie Plantum waar hij actief is als coördinator voor het PIB (Partners for International Business) project plantenveredeling China.

Door middel van een inventief licentie- en arbitragesysteem beoogt ILP Vegetable te beantwoorden aan de economische en maatschappelijke zorg dat het octrooirecht het werk van veredelaars belemmert omdat zij geen toegang (meer) kunnen krijgen tot biologisch materiaal, of slechts tegen hoge kosten en met grote vertraging. “Dit in tegenstelling tot het bestaande kwekersrecht dat een zgn. veredelingsvrijstelling kent, wat betekent dat kwekersrechtelijk beschermde rassen door een ieder mogen worden gebruikt voor verdere veredelingsdoeleinden”, aldus Van Winden.

“Groenteveredelingsbedrijven leveren met de ontwikkeling van nieuwe rassen met innovatieve planteigenschappen een essentiële bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening. Het ontwikkelen van dergelijke rassen is een langdurig en kostbaar proces. Met het ILP Vegetable licentiesysteem wordt de toegankelijkheid van planteigenschappen, beschermd door een octrooi, voor groenten bevorderd, terwijl daarnaast de prikkel tot noodzakelijke innovaties behouden blijft”.

Lejeune Association Management BV zal het secretariaat voeren van de vereniging en haar directeur ondersteunen bij het optuigen en beheer van het dagelijkse apparaat, alsmede het mee ontwikkelen en onderhouden van de website. Namens Lejeune toont algemeen directeur Jules Lejeune zich verheugd met de nieuwe opdrachtgever: “Nederland is wereldwijd marktleider op het gebied van de veredeling van groentegewassen, sierteeltgewassen en aardappels. Als bureau met meer dan 50 jaar internationale ervaring in het management van internationale brancheorganisaties kijken wij ernaar uit om ‘dicht bij de bron’ een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van dit nieuwe platform.”