Oprichting Stichting startpunt voor uitbreiding activiteiten Sustainable Office

SustainableOffice1
18-02-2014 

Met ingang van 11 februari 2014 werd Sustainable Office een zelfstandige stichting. De Stichting heeft ten doel ‘het in de breedste zin onder de aandacht brengen van duurzame kantoorproducten’. De verzelfstandiging stelt Sustainable Office in staat haar werkveld en werkzaamheden uit te bouwen. Tot nu toe was Sustainable Office ondergebracht bij branchevereniging Officeworld.

‘Het onder de aandacht brengen van duurzame kantoorproducten’ is de doelstelling van de kersvers opgerichte Stichting Sustainable Office. De werkgroep, die tot nu toe was ondergebracht bij branchevereniging Officeworld, werkte de afgelopen jaren aan een database en website die duurzame kantoorproducten zichtbaar maakt voor inkopers van overheden en bedrijfsleven. Daarnaast zijn de leden van de werkgroep met regelmaat in overleg met inkopers van overheden en bedrijven. Ook werkt Sustainable Office aan een Europees label voor kantoorproducten.

Uitbreiding werkzaamheden

De verzelfstandiging maakt het voor Stichting Sustainable Office mogelijk haar werkveld te vergroten. Zo wil de stichting in 2014 de website uitbreiden met andere sectoren dan kantoorartikelen, zoals meubilair, verlichting, reproductie-apparatuur, koffie-apparatuur en ict. Ook worden in samenwerking met onder meer Novaka, trainingen opgezet voor verkopers van vakhandel en distributeurs. Internationaal onderhoudt Stichting Sustainable Office contacten met onder andere de in oprichting zijnde SOFEA, BOSTA in België, Boss Federation in Groot-Brittannië en Alternaer Kreus in Duitsland.

‘De afgelopen jaren hebben bewezen dat er voldoende draagvlak is voor de werkzaamheden van Stichting Sustainable Office’, zegt voorzitter Cees van Manen. ‘Sustainable Office is volwassen geworden, en het was tijd voor een volgende stap. Met de oprichting van de Stichting kunnen we weer nieuwe wegen inslaan. We blijven in overleg met MVO Nederland, inkooporganisaties en inkopers van overheden. Daarnaast is er belangstelling van andere kantoorsegmenten om deel te nemen aan de website www.sustainable-office.eu. Reden genoeg om als zelfstandige stichting verder te gaan.’

Bestuur

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

  •                 Voorzitter: Cees van Manen (Voorzitter Officeworld)
  •                 Penningmeester: Frans Davelaar (KantoorExpert en voorzitter Novaka)
  •                 Secretaris: Marc van den Oever (Director International Key Accounts, edding   Legamaster)

Yvonne Keijzers (Pasklaar Communicatie, DuurzamerWerken) is inhoudelijk adviseur van het bestuur. Het secretariaat wordt gevoerd door Lejeune Association Management in Den Haag.

oprichting Sustainable Office

Vlnr: Yvonne Keijzers, Frans Davelaar en Cees van Manen heffen het glas op de oprichting van Stichting Sustainable Office. Op de foto ontbreekt Marc van den Oever.