Professionaliseren door certificeren in de recyclingbranche

Professionaliseren door certificeren in de recyclingbranche Lejeune 2
21-08-2018 

Professionaliseren door certificeren in de recyclingbranche


Lejeune managet dagelijks een professioneel recycling secretariaat waarbij diverse brancheorganisaties zijn aangesloten, waaronder de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie #FNOI, Metaal Recycling Federatie #MRF, de Vereniging Herwinning Textiel #VHT  en de Federatie Herwinning grondstoffen #FHG. Aanvullend op de dagelijkse secretariaatsvoering, behoren Europese, nationale en lokale belangenbehartiging, kennis advisering en begeleiding m.b.t. wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, gezondheid, milieu/duurzaamheid en professionalisering tot het takenpakket.

Voor de FNOI is een van de doelstellingen de bedrijfstak verder te professionaliseren. Een professionele bedrijfstak is een gezonde bedrijfstak!

Lejeune draagt hier onder meer aan bij met het ontwikkelen van certificeringsprogramma’s. Dit heeft geresulteerd in twee certificaten speciaal voor FNOI; Oudpapier & Karton (OPK) en certificering archiefvernietiging (CA+).

 

Erkenningsregeling OPK

De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branche specifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor proceskwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Ondernemingen met dit certificaat onderscheiden zich duidelijk van niet gecertificeerde concurrenten op het gebied van professionaliteit en betrouwbaarheid. OPK gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke Certificerende Instelling. Deze regelmatige externe toetsing borgt de waarde van het certificaat.

Certificeringsregeling CA+

De Certificeringsregeling CA+ is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen die vertrouwelijke archief-, data- en producten vernietigen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat zij een gesloten en veilig vernietigingsproces hanteren, van het inzamelen, transporteren, opslaan tot het vernietigen, komen in aanmerking voor het CA+ certificaat. De CA+ regeling voorziet in objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+ gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke Certificerende Instelling. Deze regelmatige externe toetsing borgt de waarde van het certificaat.

Elke 3 jaar geactualiseerd

Elke drie jaar worden de certificeringen geactualiseerd. In juni 2017 is de OPK geactualiseerd.  21 juni 2018 is de Certificeringsregeling Archief-, Data- en Productvernietiging (CA+) 2018 doorgevoerd. De regeling is op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd. Zo is de privacywetgeving (AVG) stevig in de regeling verankerd. Met de kwalitatieve en inhoudelijke update is de CA+ een toekomstbestendige regeling die een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces blijft waarborgen.

FNOI serieuze partner

Beide certificaten dragen bij aan het feit dat de FNOI een serieuze partner is richting het internationale bedrijfsleven, lokale en nationale overheidsinstanties.