Staat de 4e Industriële Revolutie na de verkiezingen op de agenda van regelgevers?

Industry_4.0
03-04-2017 

De recente parlementaire verkiezingen in Nederland trokken internationaal de aandacht. Zou Europa, na de verrassingen in 2016, door een nieuwe golf van populisme worden overspoeld? Zou ons land de toon zetten met het oog op de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland, later dit jaar?
Het Nederlandse ‘voorprogramma’ bracht uiteindelijk niet de sensationele ouverture waar de internationale media op hoopten. Maar wat mij het meeste opviel in de weken voorafgaand aan de verkiezingsdag, was het feit dat de invloed van de huidige digitale revolutie op het electoraat vrijwel afwezig was in het publieke debat. Moeten samenwerkingsverbanden de weg plaveien voor een publieke agenda die zich richt op de 4e Industriële Revolutie?

De Nederlandse verkiezingen werden, als prelude van de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland, gedomineerd door vier grote thema’s: nationale identiteit, gezondheidszorg, werkgelegenheid en het milieu. In het laatste decennium heeft Europa een aantal opeenvolgende, ernstige crises doorgemaakt die haar zelfvertrouwen hebben ondermijnd. Hierdoor is er onder burgers een verlangen ontstaan naar een terugkeer naar nationale soevereiniteit en bilateralisme, waarbij de macht van internationale instituties en multilaterale samenwerking wordt beperkt.
In de context van concurrentie, sociaal welzijn en veiligheid is dit een begrijpelijke reactie voor de korte termijn.

Maar waar is het grotere geheel?

Jules Lejeune, gaat in een nieuwe blogpost uitgebreid in op het vraagstuk en doet een oproep tot actie aan wet- en regelgevers om een visie en technologie-agenda op te stellen die verder gaat dan de volgende verkiezingen

U kunt deze blogpost hier lezen.