Video en fotoverslag succesvolle kick-off Mans Lejeune Award op 15 mei jl.

Jules Lejeune dagvoorzitter
19-05-2014 

De kick-off van de Mans Lejeune Award, op zoek naar excellente teams van bestuurders en professionals, kende een zeer geslaagde bijeenkomst op 15 mei jl. bij Panteia te Zoetermeer.

Hieronder een videoverslag met meer uitleg over de Mans Lejeune Award

Wat bepaalt het succes van verenigingen op het gebied van ‘visie en toekomstbestendigheid’; ‘strategische communicatie’; ‘organisatie, bestuur en governance’; en ‘vernieuwing en verjonging’. Ge├»nspireerd door sportmanagement en -verenigingsdeskundige Berend Rubingh (o.a. KNVB) werd o.l.v. vier vakdeskundigen, Paul de Ruijter (De Ruijter Strategie), Bert van Loon (MostlyMedia), Marike Kuperus (Kuperus & Co) en Hans Donkers (Panteia) gediscussieerd over de respectievelijke onderwerpen om bij wijze van co-creatie te komen tot de beoordelingscriteria voor de Award! Hier treft u de SUCCESFACTOREN aan met een korte toelichting van de discussieleiders op hun thema.

Via de Lejeune-website kunnen verenigingsteams van bestuurders en professionals zich nomineren voor de Mans Lejeune Award. Inschrijving is open voor zowel branche-, beroeps-, personen als sportverenigingen.

Van de bijeenkomst is ook een FOTO IMPRESSIE gemaakt.