IN MEMORIAM TACO ZEVENBERGEN

drs Taco Zevenbergen
03-12-2015 

Verslagen en diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze collega Drs. Taco Zevenbergen na een lang ziekbed.

Taco kwam bij ons in dienst in 1999 als verenigingsmanager. Sinds die aanstelling diende hij tal van verenigingen en daaronder vallende besturen en commissies in de Nederlandse en Europese verpakkingsindustrie als verenigingssecretaris, projectmanager en congresplanner. Taco’s praktische instelling en servicegerichtheid, en zijn vermogen om aan de hand van een strakke planning alle betrokkenen scherp te houden bij de organisatie van internationale congressen en evenementen waren daarbij onmisbare kwaliteiten. Taco’s streven naar ‘operational excellence’ maakte hem een uitstekende troubleshooter en sparring-partner voor collega’s. De laatste jaren was hij bovendien als kwaliteitsmanager de drijvende kracht achter de ISO 9001 certificering van ons kantoor.

Taco’s warme persoonlijkheid, klantgerichtheid, collegialiteit en gevoel voor humor zullen ten zeerste worden gemist. Wij wensen Jaap, familie en vrienden alle sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Directie en medewerkers van Lejeune Association Management BV