Thuiswinkel.org wint ‘Mans Lejeune Award 2014’

Mans Lejeune Award winnaars
05-11-2014 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Lejeune Association Management is tijdens de jubileumbijeenkomst in het Kyocera ADO stadion te Den Haag, op 4 november aan Thuiswinkel.org, de ‘Mans Lejeune Award 2014’ uitgereikt. Wijnand Jongen, Managing Director van Thuiswinkel.org, nam vol trots de prestigieuze Award, een beeld gemaakt door beeldend kunstenaar Jos Gielen, van juryvoorzitter Paul de Ruijter in ontvangst. De prijs is vernoemd naar de oprichter Mans Lejeune van het huidige Lejeune Association Management.


Korte video-impressie van awarduitreiking, verenigingsdebat en jubileumbijeenkomst
Naar het uitgebreide tekst-, foto- en videoverslag.

Doel van de Mans Lejeune Award was het bekronen van succesvolle teams van bestuurders en professionals in verenigingen, en daarmee het vaststellen en aanscherpen van de ‘criteria of excellence’ voor het functioneren van ‘De Vereniging’. De eerste editie werd na de kick-off meeting op 15 mei opengesteld. Tijdens deze bijeenkomst werden in samenspraak (‘co-creatie’) met deelnemers uit het werkveld (bestuurders, verenigingsprofessionals en adviseurs) de criteria vastgesteld op de volgende vier hoofdthema’s: ‘Visie en toekomstbestendigheid’; ‘Strategische communicatie’; ‘Bestuur en organisatie’, en ‘Vernieuwing en verjonging’.

Uiteindelijk werden 10 organisaties genomineerd, 9 uit Nederland en 1 uit België. Zij vertegenwoordigen een breed scala aan branches, kanalen en maatschappelijke sectoren: arbeidsbemiddeling, bouw, e-commerce, de financiële sector, handel, media, onderwijs, recreatie, recycling en de sport. De genomineerde organisaties waren: De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI); Schietsportvereniging ‘De Grensstreek’; Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU); Naturisten Federatie Nederland (NFN); Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO); Nederlandse Vereniging van Banken (NVB); Koninklijke OnderhoudNL; Platform Promotional Products (PPP); Thuiswinkel.org; Unie van Belgische Adverteerders en UBA en Unie van Belgische Adverteerders (UBA).

Juryvoorzitter Paul de Ruijter tekent aan: “De jury is in de eerste plaats getroffen door de passie en gedrevenheid, niet alleen bij betrokken vrijwilligers maar ook bij de professionals. Het gaat om teamspelers die door hun wederzijdse drive elkaar scherp hebben weten te houden. De 10 succesverhalen zijn elk afzonderlijk prijzenswaard en onderstrepen dat ‘De Vereniging’ als samenwerkingsvorm ‘van onderop’ ter versterking van branches, beroepen, markten, kanalen of issues van alle tijden is. Al zal de benaming in de toekomst wellicht anders zijn (community, netwerk, kring, platform, consortium) de essentie van ‘verenigen’ blijft de kracht van de samenwerking en het netwerk.”

Winnaar

Thuiswinkelorg winnaar MLA14Thuiswinkel.org  heeft zich onderscheiden door sector-overschrijdend denken ten aanzien van de rol van verenigingen, namelijk als ‘horizontale’, themagerichte netwerken van branches in plaats van enkelvoudige, ‘verticale’ brancheorganisaties” aldus De Ruijter. “Zij is uniek in Europa, misschien wel in de wereld en vertegenwoordigt niet een bepaalde producten- of dienstensector, maar het kanaal e-commerce. Thuiswinkel.org heeft de uitdaging opgepakt om stakeholders uit totaal verschillende invalshoeken te verbinden, zoals met het project ‘Shopping 2020’. Geheel in de geest van de naamgever van de Award heeft de organisatie ook op Europese schaal het voortouw genomen.”

Debat

Voorafgaand aan de prijsuitreiking was er aan de hand van vier stellingen een interessant lagerhuis debat in de Business Club van het ADO stadion. Hans van Grieken, Vice President Business Innovation Capgemini/ Executive Lecturer Nyenrode International Business School leidde dit debat met verve aan de hand van ‘best practices’ voor excellente verenigingsteams. Hij ging in op de vier hoofdthema’s: Visie en toekomstbestendigheid, Strategische communicatie, Bestuur en organisatie en Vernieuwing en verjonging en belichtte voorbeelden van succesvolle samenwerkingen op verenigingsniveau. Er werd door de aanwezigen enthousiast van plaats en van gedachten gewisseld over de contouren van de succesvolle onderneming in de 21e eeuw.

Vervolg
De Mans Lejeune Award 2014 werd gelanceerd ter gelegenheid van het gouden jubileum van het gelijknamige verenigingsmanagementbureau Lejeune, maar krijgt waarschijnlijk een vervolg. Bij de afsluiting van de bijeenkomst benadrukte directeur Jules Lejeune dat de eerste editie heeft bewezen dat de award bestaansrecht heeft. “Wij zijn weliswaar de naamgever maar de award stond open voor alle verenigingen, of zij nu een eigen secretariaat hebben of (delen van) hun management hebben ondergebracht bij een bureau als het onze. Wij zullen deze editie evalueren en overwegen de award onder te brengen in een aparte stichting om de onafhankelijkheid verder te benadrukken.”

 Meer informatie is te vinden bij het uitgebreide foto-en videoverslag