VERDER-binden: 33 transitiepunten voor verenigingen

verbinden
23-06-2014 

Enkele jaren geleden kozen we bij Lejeune ‘Verbinder met toekomst’ als het motto waarmee we onze visie op de komende jaren gestalte willen geven. Ons werkterrein bevindt zich immers in het hart van de vereniging, en ‘verenigen’ en ‘verbinden’ zijn nauw verwante begrippen. In de tweede plaats leven we in een tijdperk van veranderingen die ook de rol van verenigingen raken. Geleidelijk verschuift het accent van ‘De Vereniging’ en ‘Het Verbond’ als het formele instituut, naar het ‘Verbinden’ als de actie, de rol die aan de nieuwe maatschappelijke ‘ordening van onderop’ ten grondslag ligt.

Maar de term ‘Verbinder’ wordt anno 2014 te pas en te onpas gebruikt en dreigt daarmee te worden uitgehold. Vaak wordt ‘de verbinder’ gebruikt als metafoor om een cultuurverandering teweeg te brengen. Maar ‘verbinden’ en ‘cultuur’ zijn echter geen maakbare zaken die van bovenop worden opgelegd. Zij ontstaan van onderop. Het is daarom tijd om grenzen te verleggen. Ik introduceer daarom hierbij het begrip

VERDER-binden’

Welke lading dekt dit begrip? Hoe vertalen we ‘Verder-binden’ vanuit het ‘bottom-up’-denken? Lees daartoe deze kennisblog, met 33 ‘transitiepunten’ om over na te denken en als aanzet voor verdere discussie.

Namens de medewerkers van Lejeune wens ik u een goede, ontspannende zomer en een succesvolle hervatting in de tweede helft van het magische jaartal ’14!