Verenigingsmanagement: méér dan alleen administratie

Certiked-drukkerslogo
30-01-2014 

LEJEUNE Association Management als één van de eersten gecertificeerd volgens ISO 9001

LEJEUNE Association Management BV te Den Haag heeft als één van de eerste verenigingsmanagementbureaus in Nederland het ISO 9001 certificaat behaald. De beoordeling vond plaats op basis van het Certiked Model. Certiked, onderdeel van Lloyd’s Register te Rotterdam, heeft de eisen van ISO 9001 vertaald naar de praktijk van kennisintensieve dienstverleners.

Op 23 januari jl. reikte Directeur Sandra Henke van Certiked het ISO certificaat uit aan Algemeen Directeur Jules Lejeune van het Haagse verenigingsmanagementbureau. Daarmee is Lejeune één van twee bedrijven in haar eigen tak van sport  die thans volgens deze methodiek zijn gecertificeerd (zie ook www.Certiked.nl). Het certificatieregister van Certiked vermeldt een breed scala aan kennisintensieve dienstverleners waaronder adviesbureaus, onderwijsinstellingen, de advocatuur, de rechtspraak, financiële dienstverleners, de zorg en non-profitorganisaties. En dus ook het professioneel verenigingsmanagement.

Namens het bureau deelt Jules Lejeune mede trots te zijn op het behaalde resultaat, dat aan het begin komt van het jaar waarin de onderneming haar 50-jarig bestaan zal vieren.

“Professioneel verenigingsmanagement is méér dan alleen secretariële dienstverlening en kent vele aspecten. Ons ‘primaire proces’ valt uiteen in een groot aantal deelprocessen:

  • verzorgen van de secretariële en financiële administratie
  • ondersteunen van besturen en commissies
  • organiseren van bijeenkomsten en evenementen
  • beheren van collectieve brancheprogramma’s zoals keurmerken
  • communiceren met leden en externe doelgroepen
  • verzamelen en delen van kennis en informatie, en
  • behartigen van gezamenlijke belangen richting stakeholders

“De kern van onze dienstverlening is nog steeds dezelfde als toen mijn vader in 1964 het bedrijf startte. De omstandigheden zijn de afgelopen vijf decennia echter sterk veranderd. Branches consolideren en branchegrenzen vervagen. Vrijwilligers worden schaars. De nieuwe generatie kijkt zakelijker aan tegen het nut van verenigingen. Verenigingsdiensten ondervinden toenemende concurrentie van commerciële aanbieders. En de vrij op het web beschikbare informatie en de voortschrijdende internettechnologie hebben het speelveld voor verenigingen voorgoed veranderd.”

“Deze ontwikkelingen vragen om steeds grotere professionaliteit en een doelmatige aanpak van klantvragen. Ons nieuwe kwaliteitssysteem geeft intern structuur, duidelijkheid en efficiency. Daarmee helpt het ons om onze diensten en onszelf continu te verbeteren. Certificering van ons kwaliteitssysteem is de bekroning van onze inspanningen en een goede basis de tevredenheid van onze klanten verder te vergroten.”

Uitreiking certificaat aan Lejeune

De officiële uitreiking van het certificaat door Sandra Henke (re) van Certiked aan Jules Lejeune, directeur van LEJEUNE Association Management