“Verenigvuldigen”: het multipliereffect voor kleine verenigingen

DNAssociatie
01-09-2016 

De nieuwe realiteit voor verenigingen dwingt kleine organisaties om zich te bezinnen op de vraag wat ze als organisatie primair willen bereiken, welke keuzes ze moeten maken, en hoe de schaarse middelen (kennis, vrijwilligers en geld) zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

De huidige netwerkeconomie biedt de mogelijkheid om door slim samenwerken vanuit een kleine kernorganisatie een ‘multiplier’ effect te realiseren. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te realiseren?

DNA organiseert hierover een Q-sessie voor verenigingen met een klein bureau. Deze vindt plaats op 22 september a.s. in het nieuwe kantoor van Lejeune Association Management.

Voor meer informatie over tijden en aanmelding, zie de website van De Nederlandse Associatie.