VPN en DNA ondertekenen convenant voor verdere samenwerking

VPN (100 x 38)
13-11-2015 

Verenigingsprofessionals Nederland (VPN) en De Nederlandse Associatie (DNA) ondertekenen convenant voor verdere samenwerking – VPN – voor professie en professionaliteit.

Tijdens het VM-congres in Leiden op 12 november jl. tekenden VPN (inclusief de Stichting RAE) en DNA een convenant voor verdere samenwerking.

Het bestuur van VPN heeft overeenstemming bereikt met het oprichtingsbestuur van DNA over de voorwaarden van samenwerking. Deze voorwaarden zijn neergelegd in een convenant waarin behalve de samenwerking tussen beide verenigingen tevens de driehoeksverhouding van beiden met Stichting RAE is vastgelegd (ook in de statuten van de Stichting wordt naar dit convenant verwezen).

De belangrijkste uitgangspunten van dit convenant treft u hier.