VPN Intervisiesessie in samenwerking met Insector – startbijeenkomst op woensdag 24 april

Logo-VPN
28-03-2013 

Ook dit jaar zal VPN weer een Intervisiesessie organiseren in samenwerking met Insector.

De meerwaarde van intervisie is de mogelijkheid om in alle vertrouwelijkheid met collega verenigingsprofessionals thema’s die rechtstreeks met je eigen functioneren en je eigen vereniging te maken hebben, te bespreken en te analyseren. Deze thema’s laten zich vaak niet in cursusprogramma’s vatten. Enerzijds omdat ze te specifiek zijn, anderzijds omdat ze zich niet steeds volgens planning manifesteren.

Om intervisie voor VPN leden zo optimaal mogelijk te laten renderen, hebben VPN en Insector een aantal randvoorwaarden opgesteld waar aan voldaan moet zijn:

  • aantal deelnemers per intervisiegroep: 6
  • aantal sessies per cyclus per intervisiegroep: 3
  • gezamenlijke startbijeenkomst op woensdag 24 april 2013van 16.00 – 19.00 uur bij Atrium Groep in Gorinchem
  • persessie zullen max. 2 cases behandeld worden
    NB: het streven is om de 6 deelnemers pergroep in ieder geval voor de 3 sessies bijeen te houden, zodat het onderlingfeedback geven en ontvangen in balans is
  • sessieshebben een doorlooptijd van 5 maanden tot een half jaar
  • u ontvangt een factuur voor het bedrag van € 475,- voor een cyclus van 3 sessies,een startbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst
  • elke sessie duurt 3 uur, en staat onder professionele begeleiding van Insector. Zij bieden passende werkvormen aan en ondersteunen het intervisieproces zelf.
  • minimumeis om deel te nemen is: meerdere jaren werkervaring in zowel belangenbehartiging als het managen van een vereniging.

Inschrijvingen zullen beoordeeld worden aan de hand van het gevraagde profiel, en zullen behandeld worden in volgorde van binnenkomst. Na akkoord worden tijdens de startbijeenkomst op 24 april de groepen samengesteld, en vervolgens kunnen per groep onderwerpen, data en locaties worden vastgesteld voor de vervolgsessies.

Deelname aan het volledige Intervisietraject levert max. 15 PE-punten op voor het Register AE.
Het VPN Secretariaat zal zorg dragen voor het toekennen van de punten aan de deelnemers, u hoeft de bijgewoonde sessies dus niet zelf op te voeren.

Voor deelname kunt u contact opnemen met het VPN Secretariaat via vpn@lejeune.nl.