Home Lejeune

In het hart van De Vereniging – 

Op zoek naar excellente teams

van bestuurders en professionals

Doelstelling Mans Lejeune Award

Deze Award wordt beschikbaar gesteld door Lejeune Association Management ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. De award is vernoemd naar haar oprichter Mans Lejeune die in 1964 de onderneming startte met de ambitie om verenigingen door advisering en ondersteuning zo succesvol mogelijk te maken. Mans werd hiermee alom beschouwd als een van de grondleggers van modern verenigingsmanagement in Europa.

Intensieve samenwerking tussen gekozen bestuurders en aangestelde verenigingsprofessionals bleek door de jaren heen steeds de belangrijkste organisatorische voorwaarde voor succes. Doel van de ‘Mans Lejeune Award’ is het bekronen van succesvolle teams van bestuurders en professionals, en daarmee het vaststellen en aanscherpen van de ‘criteria of excellence’ voor het functioneren van ‘De Vereniging’.

Er zijn vier actuele inhoudelijke aandachtsgebieden gedefinieerd die bij veel teams van bestuurders en verenigingsprofessionals zowel bij nationale als bij internationale verenigingen op dit moment op de agenda staan. Die thema’s zijn ‘visie en toekomstbestendigheid’, ‘strategische communicatie’, ‘organisatie en bestuur’, en ‘vernieuwing en verjonging

De onafhankelijk jury bestaat uit:

  • Berend Rubingh, directeur en senior consultant Manage to Manage, gespecialiseerd in ‘de sportvereniging’ als organisatie. 
  • Paul de Ruijter, De Ruijter Strategie, sinds 1996 voerde zijn bureau De Ruijter Strategie talrijke nationale en internationale strategieprojecten voor overheden, multinationals en brancheorganisaties.
  • Bert van Loon, Mostly Media, begeleidt opdrachtgevers bij het ontwikkelen en implementeren van eigentijdse marketing en communicatiestrategieën.
  • Marike Kuperus, Kuperus & Co, assisteert verenigingen bij bestuursvragen, verenigingsinrichting, vrijwilligerswerk.
  • Hans Donkers, Panteia, het grootste gecombineerde beleids- en marktonderzoekbureau van Nederland.
  • Jeanne Hoogers, hoofdredacteur van VM, vakblad voor Verenigingsmanagement

U kunt zich hier inschrijven om uw eigen of andere verenigingsteams te nomineren voor de Award.