Gedragscode

Lejeune Association Management is ISO 9001 gecertificeerd door Certiked, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

Naast het bevorderen van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden staat de naleving van een aantal gedragsregels binnen Lejeune Association Management centraal.

Lejeune Association Management onderschrijft de Europese gedragsregels voor professionele Association  Management Companies, download hier de gedragsregels.

Principes als onafhankelijkheid, integriteit, vertrouwelijkheid, loyaliteit en kwaliteit staan in het doen en laten van onze medewerkers centraal.