Home Lejeune

Gericht op de toekomst van uw vereniging

FULLTIME SERVICE, PARTTIME FEE

met de bagage van bijna 50 jaar ervaring

Lejeune als verbinder en kennispartner

Brancheverenigingen opereren in een snel veranderende markt. De vanzelfsprekendheid van een lidmaatschap van de branche- of beroepsverenging heeft plaatsgemaakt voor accountability: leden willen concreet ervaren wat de voordelen zijn om zich aan te sluiten. Ze hebben immers vandaag de dag veel meer mogelijkheden om het contact met de omgeving invulling te geven. Dat betekent dat verenigingen hun meerwaarde voortdurend moeten aantonen. En steeds op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren om leden voor zich te winnen en aan zich te binden.

In de rol van ‘verbinder’ wil Lejeune een kennispartner zijn voor de door haar ondersteunde verenigingen. Als bindend element tussen de mensen die binnen en voor de vereniging actief zijn, maar ook als schakel tussen uw organisatie en haar professionele omgeving. Op die manier wil Lejeune actief bijdragen aan het vergroten van de toegevoegde waarde van organisaties voor hun leden. Zodat zij vitale partijen zijn die slagvaardig opereren en hun leden beter laten functioneren.

Lejeune bewijst zijn waarde op verschillende manieren. Heel praktisch door professionele secretariaatsdiensten waarmee u een stevige basis legt voor het goed functioneren van de vereniging. Daarnaast bieden we een scala aan ondersteunende advies- en projectdiensten die uw vereniging helpen te ontwikkelen, te professionaliseren en te vernieuwen. En daarmee voortdurend te werken aan het vergroten van de toegevoegde waarde voor de leden. ‘Full service’ dan wel op projectbasis.