Home Lejeune

In het hart van De Vereniging – 

Op zoek naar excellente teams

van bestuurders en professionals

Succesfactoren voor Organisatie en bestuur van verenigingen

De succesfactoren

  1. Resultaat en strategie: is er een strategisch plan, een goede stip op de horizon. Worden doelstellingen en ledentevredenheid gemeten? Doet bestuur aan verwachtingsmanagement?
  2. Is er draagvlak en goede representatie van de hele vereniging?
  3. Menskant/werkcultuur: is er voldoende chemie, empathie, waardering, vertrouwen in de vereniging, een passende organisatiecultuur, wordt flexibel out of the box gedacht?
  4. Formele afspraken: acceptatie door de leden van afspraken, is er een heldere taakverdeling tussen organen?
  5. ‘Buitenwereld’ op het netvlies: is er waardering in de keten bij de samenwerkingspartners. Heeft bestuur goede link met die buitenwereld, ook internationaal?

Meer informatie:

  • De uitgebreidere jurycriteria per thema en weging per criterium (download als pdf).
  • De verdere spelregels op basis waarvan u excellente verenigingsteams kunt nomineren.
  • Het inschrijfformulier om uw eigen vereniging of een vereniging waarvan u de aanpak award-waardig vindt aan te melden.

De andere aandachtsgebieden: