Home Lejeune

Gericht op de toekomst van uw vereniging

FULL SERVICE, PARTTIME FEE

met de bagage van ruimĀ 50 jaar ervaring

Privacy Policy

  1. Privacy

Lejeune Association Management respecteert de privacy van bezoekers van deze website, zowel van klanten als niet-klanten van Lejeune Association Management. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Lejeune Association Management, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet Lejeune Association Management met uw gegevens?

Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van Lejeune Association Management, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

  • voor onze klantenadministratie, en/of
  • om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services conform de doelstelling van onze organisatie.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

1.2 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en van trackingsoftware om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google hier lezen: http://www.google.com/privacy.html

1.3 Bewaartermijn persoonsgegevens

Lejeune Association Management bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Lejeune Association Management heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

2 Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt het recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Neem voor nadere informatie contact op met Lejeune Association Management per e-mail via mail@lejeune.nl.

Als u wilt weten welke van uw persoonsgegevens Lejeune Association Management verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen door een brief te sturen naar: Lejeune Association Management, Postbus 85612, 2508 CH Den Haag.