Home Lejeune

In het hart van De Vereniging – 

Op zoek naar excellente teams

van bestuurders en professionals

Sfeerimpressie van de kick-off bijeenkomst van de Mans Lejeune Award

Met het uitschrijven van de Mans Lejeune Award zijn wij op zoek naar excellente teams van bestuurders en professionals. Wat bepaalt het succes van verenigingen op het gebied van ‘visie en toekomstbestendigheid’; ‘strategische communicatie’; ‘organisatie, bestuur en governance’; en ‘vernieuwing en verjonging’. Geïnspireerd door sportmanagement en -verenigingsdeskundige Berend Rubingh (o.a. KNVB) werd o.l.v. vier vakdeskundigen, Paul de Ruijter (De Ruijter Strategie), Bert van Loon (MostlyMedia), Marike Kuperus (Kuperus & Co) en Hans Donkers (Panteia) gediscussieerd over de respectievelijke onderwerpen om bij wijze van co-creatie te komen tot de beoordelingscriteria voor de Award! Hier een sfeerimpressie