Home Lejeune

In het hart van De Vereniging – 

Op zoek naar excellente teams

van bestuurders en professionals

Succesfactoren voor strategisch communicatie voor verenigingen

De succesfactoren:

  1. Effectiviteit: welke doelen zijn gedefinieerd en hoe worden deze getoetst?
  2. Hoe is de communicatie-inzet gerelateerd aan de strategische doelen van de vereniging?
  3. Hoe is het organisatorisch draagvlak geborgd?
  4. Is de content maximaal ontwikkeld vanuit behoefte en gebruiksgedrag van de doelgroep?
  5. Hoe is techniek benut om het communicatieproces optimaal te professionaliseren en de continuïteit te borgen?

Meer informatie:

  • De uitgebreidere jurycriteria per thema en weging per criterium (download als pdf).
  • De verdere spelregels op basis waarvan u excellente verenigingsteams kunt nomineren.
  • Het inschrijfformulier om uw eigen vereniging of een vereniging waarvan u de aanpak award-waardig vindt aan te melden

De andere aandachtsgebieden: