Home Lejeune

In het hart van De Vereniging – 

Op zoek naar excellente teams

van bestuurders en professionals

Succesfactoren voor vernieuwing en verjonging in verenigingen

De succesfactoren

  1. Hoe is de leeftijdsopbouw leden/doelgroep van de vereniging versus van het bestuur?
  2. Maakt verjonging en vernieuwing  onderdeel uit van het verenigingsbeleid?
  3. Innovatiekracht vereniging / co-creatie met leden – wordt gemeten en geinventariseerd wat er bij jongeren gebeurt?
  4. Cultuurcirculatie en loslaten (geen klonen van het verleden creëren) – hoe worden nieuwe leden opgevangen en betrokken?
  5. Doorlopen van de Why-vraag

Meer informatie:

  • De uitgebreidere jurycriteria per thema en weging per criterium (download als pdf).
  • De verdere spelregels op basis waarvan u excellente verenigingsteams kunt nomineren.
  • Het inschrijfformulier om uw eigen vereniging of een vereniging waarvan u de aanpak award-waardig vindt aan te melden.

De andere aandachtsgebieden: