Home Lejeune

Het verenigingshuis op orde

in dienst van uw vrijwilligersorganisatie

Algemene secretariaatsvoering

Het voeren van het secretariaat en de administratie van uw branchevereniging is geen kwestie van ‘er even bij doen’. Een compleet eigen secretariaat inrichten is vaak onhaalbaar. Het dagelijks beheer van de organisatie bij Lejeune onderbrengen is dan ook een uitkomst. Vrijwel alle opdrachtgevers van Lejeune maken gebruik van deze ‘basisdienst’. Onze zeer ervaren medewerkers verzorgen uw ledenadministratie, de financiële administratie, de correspondentie en mailbox en het archief. En desgewenst nemen zij namens u ook de telefoon aan, maken notulen en organiseren de vergaderingen. Desgewenst bij ons op kantoor. Onze verenigingsprofessionals ondersteunen uw bestuur en commissies bij het uitvoeren van hun primaire taken en het voorbereiden, organiseren en opvolgen van vergaderingen en bijeenkomsten. Kortom: u krijgt full service tegen parttime fee.

Contactadres

Eén vast adres voor zowel en inkomende als uitgaande post. Uw vereniging is daarmee altijd per telefoon bereikbaar. Ook inkomende mail handelen we voor u af.

Faciliteren vergaderingen

Ter ondersteuning van het bestuur verzorgen we alle werkzaamheden rond (bestuurs-)vergaderingen. Van rondsturen van convocaties en regelen van een vergaderlocatie tot notuleren en het opstellen en bewaken van de actielijst.

Financiële Administratie

Via ons systeem verzorgen we zowel de facturering en debiteurenadministratie als de boekhouding, opstellen en bewaken van begrotingen, opstellen van de jaarstukken, accountantscontrole, et cetera.

Ledenadministratie

Alle gegevens van uw leden en relaties houden we dagelijks actueel in een verenigingsdatabase. Een mailing versturen? U heeft er geen omkijken naar.

Oprichten vereniging

Lejeune kan assisteren bij het opstarten van uw organisatie inclusief alle administratieve handelingen die daar bij horen. Ook kan Lejeune mee vormgeven aan de organisatiestructuur.