Home Lejeune

Uw vereniging op de bres voor de branche

voor een effectieve positionering

Belangenbehartiging

Het behartigen van de belangen van de leden is een van de voornaamste taken van een branchevereniging. Door in Den Haag en Brussel deze belangen onder de aandacht van ambtenaren en politici te brengen kunt u veel invloed uitoefenen op nieuwe wetten en regelingen. Maar belangenbehartiging of lobbyen is een vak apart. Lejeune beschikt over een goed netwerk van professionals op dit gebied die de weg kennen om tijdig invloed uit te kunnen oefenen. Ook naar de media toe kunnen we ondersteunen, door voor u belangrijke onderwerpen te agenderen of in crisissituaties namens u het woord te voeren.

Collectieve overeenkomsten

Lejeune ondersteunt uw vereniging bij het afsluiten van collectieve overeenkomsten met derde partijen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verenigingen spelen een steeds belangrijker rol in de vormgeving van maatschappelijk verantwoord ondernemen door hun leden. Lejeune kan uw organisatie op het juiste spoor zetten voor haar duurzaamheidsprogramma.

Monitoren wet- en regelgeving

Lejeune volgt en interpreteert voor uw organisatie de laatste ontwikkelingen, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op voorgenomen plannen en wetswijzigingen.

Strategische positionering

Het effectief behartigen van gezamenlijke belangen vraagt om een gedegen voorbereiding waarbij de argumenten, belanghebbenden, sleutelfiguren en scenario’s in kaart worden gebracht. Lejeune ondersteunt uw organisatie daarbij.

Zelfregulering

De rol van branche- en beroepsverenigingen bij de uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving neemt toe. Lejeune beschikt over de kennis en ervaring om het daarvoor benodigde kader en bijbehorende (accreditatie)programma’s voor uw organisatie op te tuigen en te beheren.