Home Lejeune

Bundeling van krachten bij uw achterban
voor een optimaal gezamenlijk resultaat

Collectieve samenwerking

De meerwaarde van uw brancheorganisatie zit hem vooral in de collectiviteit. Samen wilt u meer zijn dan de som der delen. Hoe kunt u als vereniging deze kracht van het collectief volop benutten? Door bij voorbeeld de specifieke kennis en kunde uit verschillende disciplines samen te brengen ten behoeve van een gezamenlijk doel. Of door de organisatie in te zetten als gezamenlijke financieringsbron voor collectieve activiteiten. Of omgekeerd: door de organisatie in te zetten als bron van collectieve voordelen voor individuele leden. Lejeune heeft alle expertise in huis om u hierbij met raad en daad bij te staan.

Campagnes

Via gezamenlijke campagnes kunnen alle leden profiteren van professioneel campagnemateriaal en media-aandacht. Lejeune laat u graag profiteren van de ruime ervaring op dit gebied.

Collectieve inkoop

Met collectieve inkoop van diensten en producten biedt u uw leden concreet voordeel van het lidmaatschap. Lejeune regelt het graag voor u.

Consortia

De vereniging speelt een toenemende rol als organisatievorm voor (tijdelijke) samenwerkingsverbanden gericht op een specifiek doel.  Lejeune helpt dit goed te organiseren.

Fundraising

Contributiebaten of heffingen zijn vaak niet toereikend om de ambities van uw organisatie te realiseren. Hoe komt uw organisatie aan de benodigde (aanvullende) middelen? Lejeune helpt u bij het opzetten van fondsenwerving.

Matchmaking

Vaak hebben leden elkaar veel te bieden, met diensten en producten die elkaar goed aanvullen. Wij helpen u vraag en aanbod bij elkaar te brengen.